PREVAJANJE .com
vaša prevajalska agencija Prevajanje.com

  Prevajanje in lektoriranje
prevajanje simultano
 
  
    
 
 
konsekutivno prevajanje
   prevajanje, simultano prevajanje, lektoriranje, sodno overjeni prevodi, tolmačenje, konsekutivno prevajanje . . .

PREVAJANJE PREVAJALSKA AGENCIJA  
     Prevajanje in lektoriranje:

 
prevajanje 
 
lektoriranje 
 
sodno overjeno prevajanje 
 
konsekutivno prevajanje
 
simultano prevajanje
  tečaji tujih jezikov
 
najem prevajalcev
 
korektura besedil
 

  
 
 
   


 

 
    Za dolgoročno sodelovanje vam nudimo 10% popusta.
    Informacije info@prevajanje.com 01 430 1541 , 041 901 143

    Primer pogodbe o sodelovanju: Verzija Word


POGODBA O SODELOVANJU / PREVAJANJU

sklenjena med:
Vaše podjetje d.o.o.
Naslov
Kraj
(v nadaljevanju NAROČNIK)

in

Kotnikova 5
1000 Ljubljana

(v nadaljevanju AVTOR)
                                   1. ČLEN

Avtor se obvezuje za potrebe naročnika, osebno po svojih najboljših močeh, znanju in sposobnostih, upoštevajoč navodila in zahteve naročnika, opraviti prevod besedil (dokumentov), ki jih predloži naročnik.
                                   2. ČLEN

Naročnik bo v skladu z dogovorom avtorju za prevod normativnih strani (stran/1500 znakov) plačal po veljavnem ceniku objavljenem na www.prevajanje.com z 10% popustom. Plačilo 
za prevod bo naročnik avtorju nakazal na njegov poslovni račun NLB 0201-3025-6668-318 najkasneje v 14. dneh po izstavljenem računu.
   
                                  3. ČLEN

Avtor se obvezuje, da bo delo opravil v najkrajšem mogočem času oziroma v dogovorjenem
 roku od prejema gradiva.
                                  4. ČLEN

Po opravljenem plačilu avtor prenaša na naročnika ekskluzivno pravico do uporabe avtorskega dela.
                                  5. ČLEN

Naročnik se obvezuje, da bo avtorju priskrbel vse potrebno gradivo, ki bo avtorju omogočilo kakovosten prevod.
                                  6. ČLEN

Avtor mora preprečiti zlorabo predanega materiala. Za zlorabo se šteje predaja tretjim osebam in namerno izdajanje podatkov, ki so v nasprotju z naročnikovimi željami.

                                  7. ČLEN

Avtor se zavezuje, da bo dosegljiv tudi ob koncu delovnega časa, ob vikendih in praznikih.

                                  8. ČLEN

Pogodba je napisana v dveh izvodih in začne veljati po podpisu obeh pogodbenih strank.
                                  
                                  9. ČLEN

Spore bosta stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazum ne bo mogoč, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

V Ljubljani dne 1. 1. 2007

NAROČNIK: _______________________                      AVTOR: _______________________

   
Copyright 1998 - 2013 © Prevajanje.net